Корекции

Ако допуснем фактологична грешка, ще я коригираме и ще отбележим това в оригиналната публикация. Поправката ще бъде ясно обозначена с думата “КОРЕКЦИЯ” в края на статията, като ще бъдат посочени още датата на промяната и обяснение.

Ако грешката е значима, ще свалим публикацията и ще обясним какво е наложило това.