Корекции

Ако допуснем фактическа грешка, я поправяме и добавяме в долната част на публикацията бележка, в която се обяснява какво е променено и датата на промяната. По-долу има списък на всички корекции, публикувани през последните години.

Ако грешката е съществена, ще свалим статията и ще оставим обяснение за грешката и обстоятелствата, които са я допуснали. Ще публикуваме и корекция в същите канали на социалните медии, в които е публикуван оригиналът, за да гарантираме, че тя ще бъде видяна от широка публика.

Когато е допусната грешка във формат, който не може да се редактира, като например някои публикации в социалните медии, ние изтриваме грешната публикация и публикуваме корекция в същия канал.

Освен това отбелязваме в края на статиите си всички актуализации, разяснения или нова информация, добавена след публикуването им.

Ако смятате, че сме допуснали фактическа грешка в дадена публикация, моля, свържете се с нас чрез страницата ни за контакти, за да опишете подробно предполагаемата грешка и да представите доказателства.. Заявките за корекция ще бъдат разгледани от проверители на факти в консултация с регионалните им редактори. Считаме, че искания, които са капризни, необосновани, обидни, заплашителни или очевидно координиран спам, не заслужават отговор от нас.

Ако смятате, че сме нарушили ангажиментите си към Европейската мрежа за стандарти за проверка на фактите (EFCSN) или кодекса на принципите на IFCN, можете да подадете жалба чрез процедурата, описана тук.

Ето списък на направените корекции:

24 април 2023 г. Нанесена е корекция на грешка в изписването на фамилното име на д-р Стоилко Апостолов - See the article
31 март 2023 г. Нанесена е корекция в параграфа преди последната снимка, както и в текста под снимката, за да се посочи, че изображението е генерирано с Dall-e, a не с Midjourney - See the article
10 януари 2023 г. Третият параграф на първоначалната версия на публикацията беше коригиран, за да се посочи, че Нанси Пелоси беше председател на Камарата на представителите. На 7 януари 2023 г. тя беше сменена от Кевин Маккарти. - See the article
22 ноември 2022 г. В последното изречение на първия параграф след третото подзаглавие е нанесена корекция, за да се уточни, че изложбата е била през април 2012 г., а не 2021 г. - See the article
17 ноември 2022 г. В последното изречение на първия параграф след третото подзаглавие е нанесена корекция, за да се уточни, че кадрите показват изложба в Москва, предшестваща търга през 2012 г. - See the article
5 април 2022 г. Нанесена е корекция в първото подзаглавие - See the article
16 август 2021 г. Статията е коригирана в частта (параграф 8 и 9), в която се цитира Лука Леже, автор на снимката, за да се уточни, че той е журналист, а не фотограф. - See the article