Корекции

Ако допуснем фактологична грешка, ще я коригираме и ще отбележим това в оригиналната публикация. Поправката ще бъде ясно обозначена с думата “КОРЕКЦИЯ” в края на статията, като ще бъдат посочени още датата на промяната и обяснение.

Ако грешката е значима, ще свалим публикацията и ще обясним какво е наложило това. 

5 април 2022 г. Нанесена е корекция в първото подзаглавие - See the article
16 август 2021 г. Статията е коригирана в частта (параграф 8 и 9), в която се цитира Лука Леже, автор на снимката, за да се уточни, че той е журналист, а не фотограф. - See the article