Контакт

Нашият екип полага усилия да прегледа всички въпроси, които получаваме. Ако желаете да се свържете с редакторите, за да направите предложение за проверка на факти, коментар или посочване на грешка, моля, оставете съобщение по-долу.

Можете да ни изпратите каквото и да е съдържание, което смятате, че се нуждае от проверка (снимки, видеоклипове, статии, изявления на политически / обществени фигури, твърдения, на които сте попадали и т.н.)

Моля, вижте „Проверка на фактите в AFP“ (в менюто) за повече информация как избираме съдържание, което да проверяваме.

Без отговор ще останат заявки за работа в AFP, подавани чрез този формуляр.

Моля, използвайте формата за контакт на основния уебсайт на AFP за други запитвания