Контакт

Нашите екипи полагат всички усилия да прегледат всички изпратени до нас въпроси. Ако желаете да се свържете с редакторите, за да направите предложение за статия по проверка на фактите, да коментирате или да посочите грешка, моля, оставете съобщение по-долу.

Може да изпратите всяко съдържание, което според вас се нуждае от проверка (снимки, видеоклипове, статии, публикации в социалните мрежи, изявления на политически/обществени личности и т.н.), във формуляра по-долу.

Имайте предвид, че екипите на AFP за проверка на фактите проверяват само факти, а не мнения или убеждения, по теми, които засягат обществения интерес. Липсата на убедителни и кръстосано проверени доказателства също може да доведе до невъзможност за публикуване на статия по проверка на фактите. Можете да прочетете повече за начина, по който подбираме твърденията, които да разследваме, тук.

Смятаме, че не е необходимо да отговаряме на искания, които са подигравателни, необосновани, обидни, заплашителни или очевидно координиран спам.

Няма да се отговаря на искания за работа в AFP, подадени чрез този формуляр.

Моля, използвайте формуляра за контакт на главния уебсайт на AFP за други запитвания (за споделяне на информация, абониране, закупуване на изображения и т.н.).

Много благодарим,

Екипът за проверка на фактите на AFP