Български войници по време на парад в центъра на София, 6 май 2018 г. ( AFP / Dimitar DILKOFF)

Подвеждащо е да се твърди, че тези документи показват, че САЩ планира "биологични експерименти" върху български войници

Copyright AFP 2017-2023. Всички права запазени.

Различни публикации в интернет, споделени хиляди пъти в социалните мрежи от началото на февруари 2022 г. насам, представят документи, за които се твърди, че показват, че САЩ ще започнат "биологични експерименти" върху български войници. Това обаче е силно подвеждащо. Документите се отнасят само до проект между американските военни и българските изследователи за скрининг за съществуващи патогени чрез анализ на кръв и други проби, заявиха пред AFP независим експерт и представител на американския научен център. Те са категорични, че не става дума за експерименти.

"Пентагона започва биологически експерименти с български войници: документи", гласи заглавието на публикация от 1 февруари 2022 г., споделена повече от 2000 пъти оттогава във Facebook. Скрийншот от заглавието на публикацията също циркулират във Facebook (например тук) и имат стотици споделяния. 

Сред коментарите под публикациите виждаме гневни реакции: "Българските войници и българското население не сме ничия собственост и никой няма право да ни третира като опитни мишки!" или пък "Това е чудовищно и ние не трябва да го допуснем!Следващите ще сме ние!".

Твърдението, че публичните документи, цитирани в публикацията, разкриват плановете на САЩ да експериментират върху български войници, обаче е подвеждащо. Нека обясним.

Скрийншот на публикация във Facebook, направен на 18 февруари 2022 г.

Какво показват документите?

В публикацията в блога са показани страници от документи на английски език, които са достъпни на официалния правителствен сайт за обществени поръчки в САЩ, известен като SAM.gov.  Сред тях можем да видим покана за представяне на оферти, споразумения за поверителност, допълнителна информация за учените и други стандартни документи. Към статията е публикувано и писмо от ръководителя на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Открихме документите на сайта на SAM.gov чрез търсене по ключови думи ("Performance work statement" и "Research and Laboratory Service support to the Lugar Center"). Това са приложения към покана за представяне на оферти за договор, публикувана на сайта SAM.gov от Министерството на отбраната от края на 2021 г. Документите представляват стандартни заявки за изпълнение на работни задачи (PWS), в които са описани целите и стандартите за изпълнение.

Процедурата по възлагане е озаглавена "Подкрепа за изследователски и лабораторни услуги на Центъра "Лугар", Република Грузия и Азербайджан и зоната на отговорност (AOR) на Европейското командване на САЩ (USEUCOM)".  

Първите страници, представени в публикацията в блога, са от документ в списъка с приложенията, наречен "Attachment 1-Performance Work Statement" (Приложение 1 - Заявка за изпълнение на работните задачи). На страница 3 се казва, че проектът е "мисия за биомедицински изследвания и наблюдение на инфекциозни болести", управлявана от "Изследователския институт на армията "Уолтър Рийд" (WRAIR).

Изследванията ще засилят наблюдението на векторно преносимите и острите респираторни инфекции, антимикробната резистентност и чревните патогени, се казва в документа.  От него разбираме още, че задачите включват "клинично наблюдение и събиране на проби от вектори" и "фундаментални и приложни биомедицински изследвания". Други задачи включват оперативна подкрепа като логистика (доставка и снабдяване), безопасност, набиране на персонал, обучение и разработване на проекти/предлагане на предложения.

Българските партньори ще бъдат Националният център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и Военномедицинската академия (ВМА), пише на стр. 5 от документа. Проектът ще се осъществи от март 2022 г. до март 2026 г., виждаме пак там. Основното работно място ще бъде в Центъра за изследвания в областта на общественото здраве "Ричард Г. Лугар" в Грузия.

В публикацията в блога са показани и страници от Приложение 12 в списъка, наречен " Task Order 1 PerformanceWorkStatement (PWS) - Science Research Support Services (SRRS)". Подчертан е раздел, в който се казва, че проектът "подкрепя мисията на WRAIR в България" и в центъра "Лугар", както и друг раздел, в който се уточнява, че е необходим микробиолог в България.

WRAIR: Ще се анализират анонимни проби

AFP потърси WRAIR с молба да обясни проекта и да коментира твърденията, че той включва "биологични експерименти" върху български войници.

"Не се провеждат "биологични експерименти" върху български войници", пише Тери Л. Уелч, директор по стратегическите комуникации на WRAIR, в имейл на 10 февруари 2022 г. "Болниците ще предоставят проби, които учен ще тества и каталогизира".

Уелч заяви за AFP, че "войниците, които отиват на лечение в българските военни болници, ще бъдат диагностицирани там, както винаги се е правило", а "лабораторните проби от пациентите, които попадат в определена част от население, ще бъдат анонимизирани и след това изпратени на изследовател от WRAIR, който ще продължи да ги анализира, търсейки редица инфекциозни агенти и/или бактерии, устойчиви на антимикробни препарати".

"Познаването на болестите, които се срещат в региона и на тяхното количество ще позволи на НЦЗПБ да защити по-добре населението от тези болести. WRAIR провежда този вид проследяване повече от 60 години, като си партнира с нашите съюзници, за да подобри познанието за болестите", каза още той.

НЦЗПБ: Проектът е за изследване на съществуващи инфекции

"Проектът включва изследвания за диагностика на съществуващи инфекции у нас",  обясни за AFP директорът на НЦЗПБ профеор Ива Христова в имейл от 10 февруари 2022 г. "Ще ни предоставят тестове и апаратура, с които да откриваме по-голям брой вируси и за по-кратко време, като ще започнем с причинителите на респираторни инфекции, защото сега са много актуални", казва още тя.

"На практика това е скрининг за съществуващите причинители на остри респираторни заболявания",  добави проф. Христова.

"Това изследване има изследователски характер, не е експериментално. Няма заложени никакви експерименти", уточни проф. Христова след допълнително запитване на 7 април 2022 г.  "Няма да се провеждат изследвания върху патогените, а само рутинна диагностика. Няма да има снабдяване с никакви щамове – такива просто не са необходими за рутинна диагностика",  обясни  още тя. 

"По силата на споразумението изследователският институт „Уолтър Рийд“ ще предостави необходимото оборудване, състоящо се от апарат за мулитплексен PCR. Апаратът е за молекулярна диагностика, която значително съкращава и облекчава диагностичния процес", добави професор Христова. 

"Проучванията, които НЦЗПБ ще проведе по този проект, ще се фокусират изключително върху събирането на изчерпателни данни за инфекциозните заболявания в България", се казва в прессъобщение на уебсайта на центъра от 1 февруари 2022 г.

Проф. Христова заяви пред AFP, че проектът трябва да започне през юни.

Снимка, предоставена от армията на САЩ на 8 март 2020 г., на ръководител на лаборатория в Изследователския институт на армията "Уолтър Рийд". ( AFP PHOTO /US ARMY/HANDOUT / Michael WALTERS)

Няма експеримент, а само "скрининг", казва независим експерт

"Видно от публикуваните документи, очевидно не се касае до секретна дейност или такава с експериментален характер", заяви пред AFP на 14 февруари 2022 г. Иля Комаревски, адвокат и експерт по законодателството в областта на здравеопазването и клиничните изпитвания.  AFP го помоли да коментира публично достъпните документи, свързани с проекта.

"Видно от методиката на изследването, описана в цитираните документи, в случая се касае за изследване, което Законът за здравето изрично определя като позволено и дефинира като скрининг", добави Комаревски.

Според определението в закона скрининг е "целево профилактично изследване, извършено по определена програма за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред група от индивиди“.

"Проучването има диагностичен характер – прилага се позната на науката медицинска методология за тестване на наличието на познати и предварително изброени инфекциозни патогени в определена популация, например - лица от състава на въоръжените сили", обясни Комаревски.

"Единствената интервенция, която потенциално се осъществява върху участниците, е вземане на кръв и изследването й за наличие на тези познати патогени", добави юристът.

"Върху участниците не се изпитва нито самата изследователска методология, нито фармацевтичен продукт, нито медицинско изделие, нито някаква терапевтична процедура, които могат да бъдат определени като нови или неизследвани. Затова и внушенията за заразяване, разболяване или създаване на несъразмерен риск за здравето на участниците, са напълно неуместни", обясни още той. 

В публичните документи е записано, че "изпълнителят трябва да има и да поддържа бизнес лиценз за изпълнение в съответствие със законите и разпоредбите на приемащата държава",  според чл. 29, ал.2 от българската конституция "никой не може да бъде подлаган на медицински, научни или други опити без неговото доброволно писмено съгласие."

Стандартни споразумения за конфиденциалност

Проектът е сходен с друг, посочен в подвеждащата публикация в блога, и вече е в ход в Грузия. Проектът GG-21 включва събирането на 10 ml кръв от всеки войник; пробите се съхраняват за неопределено време в центъра Лугар или могат да бъдат изпратени в WRAIR за бъдещи изследвания.

В публикацията в блога се подчертават стандартните норми при подобни проекти, според които всеки смъртен случай на доброволец трябва да бъде докладван незабавно; американската армия е освободена от наказателна отговорност, ако причини смърт; и се изисква поверителност на информацията за проекта.

Това е стандартна процедура, казва Комаревски пред AFP. "Що се отнася до медицинските изследвания, те се провеждат при условията на информирано съгласие и строг протокол за докладване на събития, свързани със здравето на участниците", добави той.

AFP също така проучи твърденията, че лабораториите за биологични оръжия в Украйна са финансирани от САЩ, и установи, че те са неоснователни