Целият предполагаем размер на златните находища в България е на стойност 43 милиарда лв.

Copyright AFP 2017-2022. Всички права запазени.

Твърденията, че злато на стойност от 1.5 трилиона евро е било добито в Челопеч и изнесено в чужбина през 2018 г.a  се споделят във Facebook над 1500 пъти от 29 май 2021 г. насам. Тези твърдения са неверни. Общото количество злато, което е било добито в мината в Челопеч от 2006 г. насам струва не повече от 5.14 милиарда лева и то по актуални цени.

“Изнесоха злато от село Челопеч за над 1 трилион и 500 млрд. евро, а народът беден” е заглавието на тази статия, която е споделена повече от 1500 пъти във Facebook от 29 май 2021 г. насам в постове като този тук

Същият текст е публикуван през януари 2020 г.  в сайтове като този тук. И двете страници съдържат фалшива информация и конспиративни теории. И въпреки това твърдението, че злато на стойност 1.5 трилиона евро е било изнесено от Челопеч през 2018 г., е споделено  повече от 20 хил. пъти във Facebook от началото на миналата година.

Скрийншот от пост във Facebook, направен на 4 юни 2021 г.

Легендата, че България разполага с тонове злато, което се добива от чуждестранни компании и се изнася, докато българските граждани живеят в бедност, се появява от време на време в обществения дебат. Най-често темата се използва от крайно десни политици в опит да мобилизират общественото мнение срещу „колонизаторите“  (три от четирите златни находища са отдадени на концесия на чуждестранни компании). Статията, която е споделена във Facebook, поддържа именно такова тълкуване. 

В този анализ, изготвен от регионалната група за бизнес анализи SeeNews, се посочва, че съгласно оценки на правителството, златните резерви и ресурси на България възлизат на 446 тона.

Актуалната цена на златото, която е най-високата поне от 70-те години на миналия век, е 1887,60 USD (приблизително 3043,96 лв.) за тройунция. Ако умножим предполагаемото количество във всички залежи (разработени и не) в България по тази цена, ще видим, че общата им стойност възлиза на 43,31 млрд. лева, което е далеч по-малко от твърдението в публикацията. 

Нека обясним. 

Къде се намират златните находища в България?

Според Националния концесионен регистър четири дружества експлоатират златни мини в България. 

През две дъщерни дружества, базираната в Канада компания "Дънди прешъс", управлява мините в Челопеч (която е най-голямата и е спомената в статията) и Крумовград. Българските компании Асарел Медет и Горубсо работят с мини край Панагюрище и Кърджали. 

Към 2018 г. 4-те дружества са добили общо почти 9 тона злато от преработената руда, според данни, изпратени от Министерството на енергетиката до Провери.AFP по имейл на 7 юни  2021 г.

Годишните отчети на "Дънди прешъс" показват, че добивът на злато в Челопеч се увеличава  от 2006 г. насам. Според тези документи общият обем на златото в концентрат, добито в Челопеч от 2006 г. до 2020 г., е 48.12 тона. Дори ако изчислим стойността му по текущите цени на чистото злато (което е по-скъпо от концентрата), това прави 5,14 млрд. лв.,  далеч по-малко от 1,5 трилиона евро, които се твърди, че били изнесени.

На 7 юни 2021 г. Министерството на енергетиката изпрати до Провери.AFP подробни данни за общото количество злато, получено от златна руда от 2000 г. насам, за всички експлоатирани златни находища в България. 

За този период са добити общо 120.1 тона злато. "При разглеждането на съдържащата се в таблицата информация, да се има предвид, че за получаване на краен продукт - злато, добитата руда се преработва допълнително чрез обогатяване и металургия. Извлекаемостта на златото от рудата при обогатяване е от 48 % до 60 % в зависимост от вида на получаваните концентрати, т.е. от всичкото злато, съдържащо се в преработваната руда, се извличат от 48 % до 60 %", уточняват от пресслужбата на Министерството на енергетиката.

Ако  умножим това количество непреработено злато по текущите цени на чистото злато, ще получим, че общата стойност на добитото в България злато за последните 20 години е 11,7 млрд. лв.

Няма секретен доклад

В статията, споделена във Facebook, се казва, че източник на информация за изнесеното злато е "секретен доклад" на Министерството на финансите. Именно в него било записано, че “през 2018 г. само от златното находище в Челопеч е изнесено злато на стойност над 1 трилион и 150 милиарда евро". 

От пресцентъра на Министерството на финансите отрекоха съществуването на такъв доклад в имейл, изпратен до Proveri.AFP на 4 юни 2021 г. 

Дали компаниите, които експлоатират златните мини, плащат по-малко концесионни такси?

Статията, споделена във Facebook, цитира доклад на българската Сметна палата, според който държавата не е контролирала ефективно концесията на Челопеч и компанията е платила на хазната само 34 млн. лв. концесионни данъци годишно, а е генерирала печалба в размер на 1,5 милиарда щатски долара.

Такъв доклад действително съществува. Той е публикуван на 27 юли 2016 г. Сметната палата е анализирала концесията в Челопеч от 2011 до 2013 г. и е стигнала до заключението, че действително е имало "недостатъчно ефективен контрол върху концесията за добив на златно-медно-пиритни руди от находището в Челопеч", а също така е наблегнала на възможни проблеми, свързани с методологията за изчисляване на концесионната такса, която компанията плаща на държавата. 

Според наличната в доклада информация за трите години дружеството е платило 33,9 млн. лв. концесионни такси - сума, близка до посочената в статията. 

Според публично достъпните данни в търговския регистър обаче печалбата на дружеството, което експлоатира мината в Челопеч, за тези три години е 474 млн. лева, далеч по-малко от 1,5 млрд. долара (2,42 млрд. лева), за които се твърди.