"Световна декларация", отричаща кризата с климата, разпространява заблуждаващи твърдения

Обновено: 15/09/2022 в 10:16

"Световна декларация за климата", подписана от над 1200 души и широко разпространена от август 2022 г. в социалните медии на няколко езика, включително и на български, оспорва научния консенсус за това, че изменението на климата е резултат от човешка дейност. Само малка част от подписалите са учени в областта на климата, а някои от тях са свързани с петролната индустрия или с организации на климатоскептици. Твърденията, които са подвеждащи или необосновани, противоречат на научния консенсус относно изменението на климата и вече са били проверени от Агенция Франс-Прес (AFP).