Проверка на фактите от АФП

Проверката на фактите е един от основните елементи в работата на АФП в над 180-годишна история на агенцията.

Съгласно френското законодателство агенцията има уникален статут, според който АФП при никакви обстоятелства не може да се поддава на влияния, които да компрометират точността или обективността на информацията. 

По никакъв начин агенцията не трябва да попада под влиянието на политически, икономически или идеологически интереси. 

АФП трябва да осигурява на френските и международни читатели точна, достоверна и независима информация.

Ръководният екип на АФП включва Фабрис Фрис, генерален директор, Фил Четуънд, директор Информация и Далила Зейн, управляващ директор. Повече информация  за структурата на ръководството може да бъде намерена тук

АФП има и управителен борд, в който са включени представители на медията, на доставчици на обществени услуги (в това число и правителствени институции), служители и петима независими членове, избрани на базата на техния опит и умения. Пълният списък на членовете на борда и на съвета може да бъде намерен тук.

Вдъхновени от нашия опит с награждавания съвместен проект CrossCheck около президентските избори във Франция през 2017 г. създадохме блог, който е фокусиран върху проверката на фактите, в отговор на разпространението в интернет на подвеждащата и невярна информация.

Целта е да допринесем за информирано отношение на обществото и медиите спрямо онлайн съдържание,  независимо дали става дума за постове в социалните мрежи, публикации, видео или изявления.

Проверката на това съдържание се прави от редактори и международна мрежа от журналисти, които работят в съответствие с редакционните стандарти и с основните принципи на АФП

Според тези принципи журналистите от АФП трябва да гарантират точно, балансирано и безпристрастно отразяване на новините и да поправят грешките си бързо и по прозрачен начин. 

По правило журналистите от АФП трябва да бъдат независими, да са освободени от предразсъдъци, пристрастност и да не са податливи на външно влияние. Неспазването на тези правила може да доведе до санкции.

Дейностите на АФП по проверка на фактите се наблюдават от главни редактори, отговарящи за проверки в дигитална среда, които са базирани в централата на агенцията в Париж, както и от регионални редактори в Хонг Конг, Вашингтон, Бейрут, Йоханесбурт и Монтевидео. 

Главният редактор за дигитална проверка на фактите е Грегоар Люмаршан.

Заместник главните редактори са: Софи Никълсън и Полин Талгран.

Регионалните ръководители са Кет Браун (Азиатско-Тихоокеаански регион), Елоди Мартинез (Латинска Америка), Нина Лампарски (Африка), Брануен Робъртс (Европа), Халед Субеих (Близък Изток и Северна Африка) и Артър МакМилън (Северна Америка). 

Стремим се чрез споделянето на съвети и инструменти да помагаме на другите също да извършват проверка на факти. .

Критериите, по които избираме каква информация да проверяваме, се базират на редакционния интерес към темата, колко дадена тема е била споделяна и дали е предизвикала обществен дебат.

Обръщаме специално внимание на дезинформация, която може да навреди на живота и здравето на хората, да застраши демократичните процеси, но също така и на реч на омразата и расизъм.

АФП е част от програмата на Facebook за независима проверка на факти. Част от нашата работа е да проверяваме постове, които са били отбелязани от Facebook.

Съдържание, на което е поставен рейтинг „фалшиво“ от нашите редактори, спира да набира популярност, не се показва в потока в социалната мрежа и така достига до по-малко хора. 

Фактът, че дадена публикация във Facebook е оценена като фалшива, не води обаче до нейното премахване.  
Дейността на АФП по проверка на съдържание получава пряка подкрепа чрез програмата на Facebook за независима проверка на факти. 

АФП е подписала етичния кодекс на Международната мрежа за проверка на факти. Така агенцията се ангажира с принципите за: справедливост и политическа безпристрастност, прозрачност на източниците, прозрачност на финансирането и организацията, прозрачност на методологията и отворена и честна политика за корекции.

Ако смятате, че АФП не е спазила кодекса, може директно да информирате мрежата тук.