ОКОЛНА СРЕДА

Неверен текст към снимка заблуждава как са подредени вълците в глутницата

Обновено: 10/08/2022 в 09:59

Снимка на вълци, които вървят в нишка, е споделена хиляди пъти в социални мрежи с твърдението, че "старите и болни" вълци водят, тъй като осигуряват "ритъма на стадото", а водачът на стадото е отзад. Според твърдението силните членове на глутницата са разположени така, че да защитават слабите. Но според експертите това описание няма общо с автентичното социалното поведение на вълците. Снимката с този текст се споделя от години на различни езици.